systém pre mediátorov vytvorený systémom Audience Toolkit spracováva: jozi.sk