KONTAKTY

¯¯¯¯¯¯

Ako sa sem dostanete?

Samostatná podnikateľská budova na Dunajskej 12 s vlastným parkoviskom pre klientov, vstup v strede budovy, prízemie.

Od križovatky Moris/BMW bavaria, choďte rovno smerom ku kruhovému objazdu Moldavsky, ale za BMW rovno odbočte doprava, po 100 metroch cesta má jediný smer doprava a po cca 30 metroch odbočte doľava - cez príjazdovú cestu k parkovisku spomaľte, je v stave "test náprav", ale čoskoro to bude riešené, a na konci tejto cesty, kde po ľavej a pravej strane máte zaparkované autá, ste pri našej budove.

Od Gemerskej choďte smerom na Lomonovosovu, ale pokračujte rovno na Ostrovského asi 10 metrov a odbočte doprava - a ste na príjazdovej ceste vyššie spomínanej.

Od Dunajskej autoumyvárky pokračujte rovno ku križovatke ulíc Lomonosovova/Táborska, odbočte doprava a buď pôjdete na koniec ulice Lomonosovova, kde pokračujete ako bod vyššie, alebo idete popri predajni Guterman Autodiely a pôjdete cestou popri garážach Lomosovova po ľavej strane a budovami T-System Slovakia po pravej strane (pozor, nevojdite do areálu T-Systems za rampu, to nie je parkovisko, ktoré hľadáte).

JUDr. Ivana Gerdová
 Dunajská 12, 040 11

Sídlo: Berlínska 2457/5, 040 13 Košice
Kancelária: Dunajská 12, 40 11 Košice
Adresa na doručovanie: Dunajská 12, 040 11 Košice

Žiadosť o mediáciu môžete podať aj elektronicky prostredníctvom e-mailu:

info@mediator-kosice.sk; mckosice@mcpoprad.sk

 

     +421 948 220 389                                                                                                                                           info@mediator-kosice.sk                                      mckosice@mcpoprad.sk
                                                                                           www.mediator-kosice.sk   
     www.mcpoprad.sk